STEM

Šperk STEM_ bol navrhnutý pre spoločnosť Cabrha. Predstavuje prerezanú stonku rastliny v ktorej pokračuje život. Prierez náhrdelníku či prsteňa môže evokovať i kvet. V návrhu je možné zachytiť prepojenie detailu s tvarom.